Ogólne warunki wynajmu samochodu

 • Najemcą wypożyczanego samochodu może być osoba, która ukończyła 18 lat
 • Posiada dwa aktualne dokumenty tożsamości: dowód osobisty lub paszport i ważne prawo jazdy
 • Opłatę za najem pobieramy gotówką, przelewem lub kartą kredytową. Kaucja na karcie kredytowej, możliwa jest również kaucja przelewem bankowym . Akceptujemy następujące karty kredytowe: VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS
 • Warunkiem wypożyczenia u nas samochodu jest wpłacenie kaucji i opłaty za wynajem z góry za okres wypożyczenia wg stawki obowiązującej w dniu podpisania umowy
 • Kaucja płatna przelewem na nasze konto bankowe zwracana jest w momencie zwrotu nieuszkodzonego przedmiotu (samochodu) najmu. Kaucja zablokowana na karcie kredytowej jest wysyłana do odblokowywana tego samego dnia
 • Pojazd może być prowadzony tylko i wyłącznie przez osobę zgłoszoną na umowie i nie może być podnajmowany ani udostępniany innej osobie lub tez innej firmie
 • Opuszczenie wypożyczonym samochodem granic RP bez pisemnej zgody firmy Car4Vip Sp. z o.o. jest zabronione
 • Przedłużenie najmu pojazdu o jedną, dwie godziny spowodowane korkami lub innymi trudnościami losowymi z dojazdem nie powoduje naliczenia dodatkowych opłat, Zaś przekroczenie o ponad trzy godziny liczone jest jako dodatkowa doba
 • W przypadku braku zwrotu pojazdu do trzech godzin po ustalonym terminie i nie poinformowania firmy Car4Vip Sp. z o.o. będzie potraktowane jako próba przywłaszczenia samochodu i będzie to skutkowało powiadomieniem organów ścigania
 • Autem wynajętym w Car4Vip nie wolno holować innych pojazdów, przekraczać dozwolonej masy samochodu, ani palić tytoniu
 • Wszystkie podane u nas ceny są cenami brutto!!!
 • Podane ceny obejmują pełne ubezpieczenie ( AC, OC, NNW ) obowiązujące na terenie Unii Europejskiej
 • Udziałem własnym Najemcy w ewentualnej szkodzie z własnej winny jest kwota odpowiedzialności wpisana w każdej umowie
 • Opłaty ubezpieczeniowe nie obejmują szkód w następujących przypadkach:

-prowadzenia pojazdu bez zezwolenia wynajmującego

-ucieczka prowadzącego pojazd

-złożenia nieprawdziwego oświadczenia co do miejsca, czasu, okoliczności i przyczyn powstania szkody

 • Opłaty ubezpieczeniowe nie obejmują kradzieży wynajmowanego samochodu w przypadku, gdy nie zostaną zwrócone WYNAJMUJACEMU kluczyki lub dokumenty wynajmowanego pojazdu. (Najemca wówczas zobowiązany jest do całkowitego pokrycia kosztów samochodu)
 • Gdy uszkodzenie pojazdu wynikło z kolizji lub wypadku najemca jest zobowiązany do zawiadomienia policji i wynajmującego
 • Najemca jest odpowiedzialny za szkody wynikłe ze złego użytkowania samochodu jak i zabezpieczania auta
 • Auto do Państwa dyspozycji oddawane jest zawsze czyste, zadbane w pełni sprawne i w takim stanie powinno być nam zwrócone
 • Najemca jest zobowiązany do zwrotu auta z taką samą ilością paliwa jaka spisana została w protokole, za ewentualne uzupełnienie stanu paliwa najemca jest zobowiązany do pokrycia kosztów tego paliwa według cennika
 • Najemca jest zobowiązany własnym kosztem do sprawdzania stanu codziennego auta (płyny eksploatacyjne itp.) oraz zabezpieczenia auta przed kradzieżą (zamykanie auta, włączanie urządzeń antykradzieżowych, nie zostawianie w aucie dokumentów ani kluczyków)